Exclusive Offer: Limited Time - Inquire Now!

For inquiries about our products or pricelist, please leave your email to us and we will be in touch within 24 hours.

Leave Your Message

010203
655ebeflck
655ebf0zpy
655ebf6lus
655ebf5xmt
655ebf6dmt
655ebf4wlj
652f506v56

Esasy önümler

biz hakda

Foshan Jintuo ýelimleýji önümler ş. Gözleg, ösdürmek we ýelimleýji lenta zawodynyň biri bolmak bilen, goşa taraply PE / EVA / PVC köpük lentasy, akril köpük (VHB) lenta, termiki geçiriji lenta ýaly köp dürli goşa lentalary öndürýäris. daşaýjy däl lenta, goşa gapdal PET lentasy, dokalan däl dokuma lentasy we goşa gapdal süýümli aýna lenta we ş.m.

Techokary tehnologiýaly önümçilik desgalarymyz we ýokary hilli gözegçilik ulgamymyz bilen awtoulag senagaty, elektronika senagaty, öý enjamlary senagaty, lift senagaty, gurluşyk pudagy, gün fotoelektrik senagaty üçin lenta çözgütlerine üns berýäris.

 • 1387
  +
  Guruldy
 • 2070
  Ösümlik meýdany
 • 137
  + million
  Jemi maýa goýum
has giňişleýin gör

Senagat amaly

Zawodymyz

Elektrik enjamlaryny öndürmek bazasy 1

655ec633z4
zawod27kb

Elektrik enjamlaryny öndürmek bazasy 2

zawod3j0b

Elektrik enjamlaryny öndürmek bazasy 3

Taryhymyz

Oktýabr 2010
01

Foshan zawod gurmak üçin saýlandy. Bir örtük liniýasyndan, birnäçe enjamdan we ondan gowrak işgärden ybaratdy we Foshan Jintuo Adesive Products Co., Ltd resmi taýdan döredildi.

Sentýabr 2017
01

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, 2017-nji ýylda Huizhou zawody döredildi, iki sany örtük liniýasy işe girizildi we 3000 inedördül metr, müň derejeli tozansyz ussahana döredildi;

Mart 2018
01

Çongçin zawody esasan günorta-günbatar bazaryna hyzmat etmek üçin döredildi;

Iýun 2018
01

Anhui welaýatynyň Fuyang şäherinde ýer satyn almak üçin hökümetiň maýa goýumlaryny alyp, alty sany akril lenta önümçilik liniýasyny girizmek üçin jemi 200 million ýuana maýa goýuldy we ýyllyk önümçiligi 20 million inedördül metre ýetdi;

Awgust 2020
01

10 ýyllyk ösüş we tejribe toplanandan soň, esasan jübi telefony we depder materiallaryny öndürmek üçin 2020-nji ýylda Şençzhenen zawody döredildi.

01
Has giňişleýin düşünmek isleýärsiňiz
Tonze-den täzelenmeleri we teklipleri alyň
sergi1pe8
sergi25io
sergi3bn7
010203
652f53f10y
Gözleg we önümçiligi birleşdirýän kärhana hökmünde ISO9001 hil standartlaryndan geçýän lentalary işläp taýýarlamaga we öndürmäge borçlanýarys. Ses dizaýnyna, öňdebaryjy materiallara we ýokary hilli önümçilik usullaryna bolan ygrarlylygymyz bizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar.

Müşderilere iň gowy ýelimleýji çözgütler bilen üpjün etmek

Her bir işiň özboluşlydygyna we ýelim önümleri üçin dürli talaplaryň bardygyna düşünýäris. Hünärmenler toparymyz, aýratyn zerurlyklaryna düşünmek we kynçylyklaryny netijeli çözýän aýratyn çözgütleri taýýarlamak üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşýärler. Customörite ululyklar, reňkler ýa-da ýelimleýji häsiýetler bolsun, müşderilerimiziň takyk aýratynlyklaryna laýyk gelýän şahsy önümleri üpjün etmek üçin tejribämiz we mümkinçiliklerimiz bar.

Müşderilerimize özleşdirilen çözgütleri hödürläň

Ajaýyp öndürijilik we çydamlylyk bilen ýokary hilli ýelim önümlerini öndürmäge uly ähmiýet berýäris. Müşderilerimiziň iň ýokary standartlardan önümleri almagyny üpjün etmek üçin ISO9001 hil standartlaryna we berk hil gözegçilik proseslerine eýerýäris.

Önümimiziň hiliniň arkasynda durýarys

Kärhana habarlary

Koprak oka
01